مطالب خواندنی

خانواده و استعداد کودک

خانواده و استعداد کودک خانواده و استعداد کودک مسئله مهمی در کشف استعدادهای کودک است. خانواده اولین و مهم­ترین تاثیر را بررشد کودک دارد. ... ادامه مطلب

استعداد و آموزش

استعداد و آموزش معقوله ی جدید در زمینه استعدادیابی است. با گسترش موضوع استعدادیابی، گاه شاهد سوپراستعدادهایی هستیم که به نظر می ­رسد تست­های ... ادامه مطلب

هوش چیست؟

هوش چیست؟هوش و مسائل مرتبط با آن یکی از مسائلی است که توجه مربیان و پژوهشگران را به خود جلب نموده است. مفهوم هوش ... ادامه مطلب

استعدادیابی ورزشی

استعدادیابی ورزشی  استعدادیابی ورزشی در کودکان و نوجوانان  باید توسط آزمون­های دقیق، علمی و هنجار شده تشخیص داده شود. والدین نقش مهمی در کشف ... ادامه مطلب