آشنایی با اعضا مرکز استعدادیابی کودک و نوجوان

_

نسیم براتی

مدیر اجرایی

میترا ترابی

ناهید اسکندری

مرضیه رضایی

_