_

به وب سایت رسمی مرکز استعدادیابی کودک و نوجوان  خوش آمدید.

بزرگترین سرمایه هرکودک خود کودک است.

سرمایه گذاری روی استعدادهای هرکودک می تواند به شناخت بهتر او توسط خودش، خوشحالی بیشتر، چالش های  کودک با ذهن  خود منجر شود .

_

خدمات مجموعه ما

آنچه ما برای فرزندانتان ارائه می دهیم.

_
تلنت کلینیک
_

تماشاخانه استعدادیابی

_