مشاوره 

یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف بهداشت روان آن جامعه است.

انسان سالم از نظر روانی نه تنها فاقد اختلالات شخصیتی،خلقی و روانی است بلکه از نظر جسمی سالم، از نظر فکری بی عیب ، از نظر اجتماعی متعادل، از جنبه سیاسی آگاه از نظر اقتصادی مولد و از نظر فرهنگی مسئول است.

شناسایی نقاط قوت کودک و تقویت آن ها و تشخیص به موقع نقاط ضعف و اختلالات دوران کودکی و درمان آن ها اهمیت ویزه ی دارد.

مشاوران و متخصصین  مرکز استعدادیابی کودک و نوجوان  بعد از مرحله  ارزیابی رونشناختی کودک شما ،نقاط ضعف  و قوت کودک را کشف کرده و در صورتی که کودک دارای اختلالات دوران کودکی باشد با تشخیص به موقع و شروع فرایند درمان از آسیب های بعدی جلوگیری به عمل می آوردند.

تماس با ما: 44000540-09124101884

آشنایی با  اعضا مرکز استعدادیابی کودک و نوجوان

میترا ترابی 

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

ناهید اسکندری

کارشناسی ارشد روانشناسی

مرضیه رضایی

دکتری روانشناسی

نسیم براتی

دکتری علوم تربیتی

مدیر مجموعه

مجموعه های مرتبط

_