هوش زبانی درکودک :

اگر فرزند شما دوست دارد با کلمات و صداهای آن ها بازی کند، نوشتن و خواندن را دوست دارد، به داستان تعریف کردن علاقه دارد، می تواند موضوعات ذهنی و تخیلی را به طور شفاهی بازسازی کند، چیزهایی که می شنود را به راحتی به خاطر می سپارد، حافظه خوبی برای تاریخ و اسامی دارد، داستان های خنده دار را به خاطر می آورد و تعریف می کند، دارای هوش گفتاری یا زبانی خوبی است .

چگونه می ­توانیم به رشد هوش گفتاری فرزند خود کمک کنیم؟

  •  هوش گفتاری  کودک را با تشویق او به خواندن تقویت کنید (اگر هنوز سواد نداردشما برایش کتاب داستان های مختلف به طور مستمر بخوانید)
  • برای فرزند خود فعالیت های روزانه را که در حال انجام دادن هستید تعریف کنید. مثلا هنگام آشپزی برایش از نحوه ترکیب مواد مختلف و راه های خوشمزه کردن غذا بگویید.
  • از طریق بازی با عروسک ها و اسباب بازی هایی که مربوط به محیط زندگی و روابط اجتماعی می شود فرزند خود را به بازسازی روابط و وقایع اجتماعی تشویق کنید.
  • با فرزند خود بازی های نمایشی انجام دهید و او را با فعالیت های نمایشی آشنا کنید.
  • به فرزند خود کمک کنید شعر و ترانه  حفظ کند 
  • او را به نوشتن تشویق کنید، مثلا داستان و خاطرات روزانه بنویسد (اگر هنوز سواد ندارد، کودک شفاهی بگوید و شما برایش بنویسید)
  • به او یاد دهید با کلمات بازی کند.جدول کلمات متقاطع و بازی های گروهی با کلمات، بازی های مناسبی برای پرورش هوش گفتاری یا زبانی هستند
  •  نظر فرزند خود را ئر مورد موضوعات مختلف بپرسید (نظر تو چیه؟ تو چه حسی داری؟)
  • کلاس های فن بیان به کودکان در جهت تقویت هوش کلامی کمک می کند.

مرکز استعدادیابی کودک و نوجوان کلاس های تخصصی فن بیان را بصورت تخصصی برگزار می کند.

جهت کسب اطلاعات تماس:44000540-09124101884