استعدادیابی 6-4سال

استعدادیابی 6-4سال در این سن هنوز آموزش‌های مرتبط با مدرسه آغاز نشده، در نتیجه کودک ذهن بکرتری دارد و بیش از هرچیز بر اساس نیروهای درونی خود هدایت می‌شود.

ویژگی کودکان 4 تا 6 ساله:

در این سنین یادگیری و فهمیدن زبان فراگیرتر شده و کودکان از اشیا، و مفاهیم تصاویر ذهنی را برای خود می سازند و قادر خواهند بود اشیا را بر حسب یک ویژگی مثلا رنگ یا شکل و… طبقه بندی کنند.

بارزترین ویژگی این مرحله خودمحوری کودکان است .

بدین معنا که کودکان تصور می کنند دیدگاهی غیر از دیدگاه خودشان وجود ندارد و از دیدگاه های دیگر آگاهی ندارند و اعتقاد دارند دیگران محیط و جهان هستی را به شیوه خودشان درک می کنند.

این ویژگی و محدودیت ذهنی کودکان منجر می شود که کودکان احساس کنند هر اتفاقی که در جهان هستی رخ می دهد نتیجه کاری است که او انجام داده است.

و همچنین این خود محوری منجر به عدم انعطاف پذیری کودکان در درک دیگران می شود.

مفهوم دیگری که در این دوره مطرح می شود نگهداری ذهنی است.

بدین معنا که کودکان قادر نیستند درک کنند که مقدار ماده حتی وقتی شکل آن تغییر میکند.

باز هم ثابت باقی می ماند یعنی درک نمی‌کنند وقتی آب از لیوان بلند و باریک به لیوان کوتاه و پهن ریخته می شود، مقدارش ثابت می ماند.

از نظر درک ریاضی، کودکان توانایی شمارش اعداد و فهم اصول اساسی در اعداد را دارند اما قادر به جمع و تفریق نیستند.

نکته مهم:

کودکان در این سنین عواطف خود را به صورت آزادانه و آشکار ابراز می کنند و می توان گفت بروز ناگهانی خشم در این دوره به صورت فراوان اتفاق می‌افتد.

کودکان به دلیل روبه‌رویی با بسیاری از موقعیت های جدید و همچنین داشتن قوه تخیل فعال ممکن است ترس های زیادی داشته باشند که بسیاری از آنها غیرمنطقی است.

اگر این ترس ها سرکوب شوند و یا حتی شناخته نشوند ممکن است باعث مشکل های قابل ملاحظه ای به شکل هراس های خاص یا احساس عمومی اضطراب در دوره های بعدی زندگی شوند.

در این سن دعوا بین کودکان زیاد اتفاق می افتد ولی معمولاً کوتاه مدت است و به سرعت فراموش می شود.

به عبارت دیگر وقتی کودکان را در یک محیط محدود و با تعداد کمی از وسایل بازی قرار دهیم، دعوا بر سر تملک وسایل بازی غیر قابل اجتناب است؛

دراین صورت باید به کودکان اجازه دهیم خودشان اختلافشان را حل کنند و تنها زمانی که دعوای آنها خارج از کنترل باشد.

باید مداخله کنیم و با ارائه کردن راه حل های دیگر به آنها رقبا را منصرف کنیم و سعی کنیم نقش داور یا خاتمه دهنده دعوا را بازی نکنیم.

با این اوصاف همه والدین دوست دارند با فرزندانشان روابط خوشایند و رضایت بخشی داشته باشند.

بدین منظور لازم است ویژگی ها و خصوصیات خلقی کودک خود را بشناسند و توانایی های متناسب با سن و استعدادهای آنها را بیابند.

استعدادیابی 6-4سال

استعدادیابی کودک چهار تا شش ساله اقدامی مناسب برای شناخت استعدادهای کودکان است.

در این سن هنوز آموزش‌های مرتبط با مدرسه آغاز نشده، در نتیجه کودک ذهن بکرتری دارد و بیش از هرچیز بر اساس نیروهای درونی خود هدایت می‌شود.

برای کشف استعدادهای گوناگون كودك باید موقعیتهای فراهم آورد تا امكان خلق تفكرات و تمایلات عینی میسر گردد.

یکی از راه های کشف استعدادهای کودکان مراجعه به مرکزی معتبر می باشد که با بررسی های همه جانبه و متناسب با سن کودک او را مورد ارزیابی قرار دهند.

استعدادیابی 6-4سال

از جمله خدمات تلنت کلینیک برای کودکان 4 تا 6 ساله:

  1. سنجش بهره هوشی (بهره هوش کلامی و هوش غیر کلامی)
  2. سنجش ابعاد مختلف هوش (استدلال سیال، دانش، استدلال کمی، دیداری-فضایی و حافظه فعال)
  3. سنجش هوش درون فردی و برون فردی
  4. ارزیابی رشد دیداری-حرکتی
  5. هوش جنبشی
  6. ارزیابی ابعاد شخصیت
  7. بررسی نشانه های افسردگی، اضطراب، ترس و وسواس و سایر اختلالات دوران کودکی
  8. سنجش هوش موسیقیایی کودک
  9. ارزیابی میزان علاقه کودک به طبیعت و سایر مشاغل
  10. بررسی سبک فرزند پروری والدین