استعدادیابی 18 سال به بالا

استعدادیابی 18 سال به بالا باتوجه به اهمیت بالای این مرحله از رشد و ورود به دنیای بزرگسالی باید بگوییم کشف و شناخت استعدادها در هر دوره از زندگی می‌تواند درهای جدیدی برای ما باز کند تا ما بتوانیم در راستای استعداد خود به موفقیت برسیم.

همچون دوره‌های گذشته عواطف در این سنین اهمیت ویژه ای دارند با این تفاوت که عواطف و احساسات جوانان هدفمندتر و با ثبات تر است.

جوانان برای عواطف خود تصمیماتی می گیرند و سعی می کنند به آنها خود جهت دهند.

بر اساس برخی از نظریه ها، در دوره جوانی مهارت های شناختی تازه ای آشکار می شود که حتی می تواند به منزله شروع مرحله ای تازه از رشد شناختی باشد.

دوره جوانی یکسری تغییرات عمده از قبیل:

مسئله یابی، نسبی گرایی، تفکر دیالکتیکی و اندیشیدن درباره ماهیت نظام ها آشکار می شود.

مسئله یابی بدین معناست که افراد در این دوره می‌توانند از دانش و اطلاعات خود برای طرح مسائل جدید استفاده کنند و مسئله یابی کنند.

نسبی گرایی بدین معناست که افراد جوان اعتقاد دارند که دانش و اطلاعات هر انسان از یک سری دیدگاه های خاص ناشی می‌شود و لزوما قطعیت ندارد و کاملا نسبی است.

تفکر دیالکتیکی بدین معناست که افراد جوان قادرند اندیشه های متضاد را درک و شناسایی کنند، در چنین وضعیتی فرد هرگز به تعادل شناختی کامل نمیرسد و همواره دچار عدم توازن شناختی است.

اندیشیدن درباره ماهیت نظام ها بدین معناست که افراد جوان توانایی دارند نظام های فکری را به صورت کلی درک کنند.

دراین دوره جوانان قادر خواهند بود مشکلات را از دیدگاه‌های مختلفی مورد بررسی قرار دهند،

اعتقاد دارند که اکثر مسائل لزوماً راه‌حل ثابت و یکسانی ندارند و برای حل مسائل انعطاف پذیرتر می شوند.

با وجود تمام این توضیحات متوجه می‌شویم که رشد شناختی در این دوره متوقف نمی شود بلکه جوانان با مهارت های بیشتری با مسائل زندگی مواجه می شوند و در مقایسه با نوجوانان از ساختارهای شناختی خود به شکل متنوع تری استفاده می کنند.

افراد در دوره جوانی با مسائل جدیدی روبرو می شوند و وظایف مهمی دارند.

شغل یابی یکی از مسائل عمده ای است که جوانان با آن سر و کار دارند، فشارهای شدید اجتماعی و پیچیدگی دنیای شغل منجر می شود که انتخاب شغل در بعضی از جوامع به عنوان مسئله ای دشوار باشد.

نوجوانان تصور می‌کنند که شغل خود را باید از میان مشاغل محدودی انتخاب کنند، از طرف دیگر؛

آنها صرفاً به دنبال مشاغل حرفه ای هستند،این دو عامل سبب میشود که جوانان در گزینش شغل با مشکلاتی مواجه شوند.

مسئله دیگری که در این دوره مطرح می‌شود مواجه با بحران صمیمیت در برابر انزوا است .

اریکسون اعتقاد دارد که یک جوان نیاز دارد با فرد دیگر یا دیگران پیوند عاطفی برقرار کند در این راستا کسی که مرحله هویت یابی را به خوبی طی کرده باشد، برای ایجاد پیوند عاطفی با دیگران آمادگی بیشتری دارد.

با توجه به اهمیت بالای این مرحله از رشد و ورود به دنیای بزرگسالی باید بگوییم کشف و شناخت استعدادها در هر دوره از زندگی می‌تواند درهای جدیدی برای ما باز کند تا ما بتوانیم در راستای استعداد خود به موفقیت برسیم.

همه‌ی انسان‌ها در زندگی خود پیشرفت و ترقی را دوست دارند و کسی دوست ندارد در شغل خود در جا بزند و یا شکست بخورد با وجود اینکه استعدادیابی در سنین پایین تر نتیجه بهتری را دارد اما به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است و با پیدا کردن استعداد در بزرگسالی نیز می توان از ضررهای احتمالی در آینده جلوگیری شود.

از جمله خدمات تلنت کلینیک برای استعدادیابی در سنین 18 سال به بالا:

 • سنجش بهره هوشی (بهره هوش کلامی و هوش غیر کلامی)
 • سنجش ابعاد مختلف هوش (استدلال سیال، دانش، استدلال کمی، دیداری-فضایی و حافظه فعال)
 • سنجش هوش درون فردی و برون فردی
 • هوش جنبشی
 • ارزیابی ابعاد شخصیت
 • بررسی ابعاد هویتی
 • ارزیابی میزان خلاقیت
 • ارزیابی رفتار در زمینه های تحصیلی
 • ارزیابی تیپ شخصیتی و رغبت های شغلی
 • بررسی هوش های چندگانه و میزان استعداد در هر زمینه
 • بررسی ابعاد شخصیتی (درونگرایی-برونگرایی و …)
 • سنجش مهارت ها و کارکردهای اجتماعی
 • ارزیابی اختلالات جنسیتی