استعدادیابی 12-17 سال

استعدادیابی 12-17 سال با توجه به حساسیت بالای دوران نوجوانی استعدادیابی نوجوانان را می توان مهم ترین اتفاقی دانست که والدین باید در این سنین برای فرزندان خود رقم بزنند تا او آینده مناسب و مطابق با ویژگی های شخصیتی خود داشته باشد.

ویژگی کودک 12-17 سال

در زمینه تغییرات شناختی در چگونگی تفکر استدلال و درک و فهم نوجوانان تحولات آشکار و عظیمی رخ می‌دهد که قابل توجه تر از تغییرات جسمانی است.

عمده ترین ویژگی که تفکر نوجوانان را از کودکان متمایز می‌سازد، دستیابی به تفکر انتزاعی است .

بدین معنا که نوجوانان تنها به آنچه که «هست» نمی اندیشند بلکه به آنچه که «می‌تواند باشد» فکر می کنند.

این مسئله باعث می‌شود که نوجوانان به مسائل انتزاعی و نظری همچون موضوعات فلسفی، دینی، سیاسی و اخلاقی اشتغال ذهنی پیدا کنند و نسبت به تمامی نگرش ها و عقاید خودشان دچار تردید شوند و حتی آنها را تغییر دهند و در جستجوی ارزش ها و دیدگاه های جدید باشند.

در این مرحله نوجوانان، مفروضات و احتمالات را در نظر میگیرند و برخلاف کودکان که در دنیای واقعی و زمان حال زندگی می‌کنند، نوجوانان در یک دنیای فرضی و احتمالات آینده سیر می کنند، این امر باعث می‌شود که نوجوانان افکار و تخیلات قهرمانانه و بلندپروازانه داشته باشند و به ماجراجویی بپردازند.

هیجانات و عواطف نوجوانان در این دوره تعادل و ثبات زیادی ندارد؛

بدین معنا که، آنها به هنگام خشمگین شدن و یا هر احساس دیگری کنترلی بر رفتار خود و همچنین گفتارشان ندارند و به سرعت احساس خود را بروز میدهند و حتی ممکن است دست به رفتار ناشایستی بزنند اما سریعاً پشیمان شده و خود را سرزنش می‌کنند.

نکته مهم:

به علت تغییر و تحولات غدد داخلی و همچنین ترشح هورمون ها نوجوانان دچار حساسیت و زودرنجی می‌شوند و هر برخوردی(عدم پذیرش از سوی همسالان یا والدین، مورد سرزنش و یا حتی انتقاد قرار گرفتن،اثبات این امر که او چندان مهم نیست، ناکامی و…) ممکن است منجر به ناراحتی، عصبانیت و یا حتی خشم آنها شود.

با توجه به توضیحات بالا در این دوره یک سری از ویژگی ها در نوجوانان قالب می شود که عبارتند از:

 • به دلیل ترس از انتقاد و سرزنش هیجان های خود را بیان نمی کنند و از جمع کناره گیری کرده و دچار حالت های افسردگی می شوند. – به سرعت تحت تاثیر محرک های هیجانی قرار می گیرند، هیجانات و عواطف خودشان را خیلی شدید ابراز می‌کنند.
 • در هنگام بیان هیجان های خود و یا حتی انجام فعالیت های خطرناک، کنترل بر روی خود ندارند.
 • در بروز واکنش های عاطفی بی تجربه هستند و حتی این واکنش ها بسیار ناپایدار است و ماندگاری ندارد.

استعدادیابی 12-17 سال 

با توجه به حساسیت بالای دوران نوجوانی استعدادیابی نوجوانان را می توان مهم ترین اتفاقی دانست که والدین باید در این سنین برای فرزندان خود رقم بزنند تا او آینده مناسب و مطابق با ویژگی های شخصیتی خود داشته باشد.

خدمات تلنت کلینیک برای کودکان 12 تا 17 ساله:

 • سنجش بهره هوشی (بهره هوش کلامی و هوش غیر کلامی)
 • سنجش ابعاد مختلف هوش (استدلال سیال، دانش، استدلال کمی، دیداری-فضایی و حافظه فعال)
 • سنجش هوش درون فردی و برون فردی
 • ارزیابی رشد دیداری-حرکتی
 • هوش جنبشی
 • ارزیابی ابعاد شخصیت
 • بررسی ابعاد خودپنداره کودک و عزت نفس
 • بررسی درون گرایی و برون گرایی کودک
 • بررسی نشانه های افسردگی، اضطراب، ترس و وسواس
 • سنجش هوش موسیقیایی کودک
 • ارزیابی رفتار در زمینه های تحصیلی
 • بررسی میزان رغبت نسبت به مدرسه و تحصیل
 • بررسی ابعاد هویتی
 • ارزیابی میزان خلاقیت
 • بررسی سبک فرزندپروری والدین