مشغله فکری درباره‌ یک نقص خیالی یا جزئی در ظاهر که منجر به پریشانی قابل‌‌توجه یا اختلال در عملکرد شده و نمی‌تواند توسط حالت روانی دیگری توضیح داده شود. اگر یک ناهنجاری فیزیکی وجود داشته باشد، نگرانی باید بیش از اندازه باشد. برخی از افراد…