عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

دسته: استعدادیابی

استعدادیابی

استعدادیابی کودکان شش سال تا هشت سال 

مواردی که در سنجش برای کودکان شش تا هشت سال ارزیابی  می شود به شرح زیر است : جلسه اول و مشاوره: تعیین درجه هوشی و هوشمندی کودک جلسه اول: میزان مسئولیت پذیری بسته موقعیت جلسه دوم: سنجش نگرش و باورها نسبت به توانایی جلسه دوم: آزمون…

استعدادیابی

استعدادیابی کودکان چهار سال تا شش سال 

مواردی که در سنجش برای کودکان چهار تا شش سال ارزیابی  می شود به شرح زیر است : جلسه اول و مشاوره : تعیین درجه هوشی و هوشمندی کودک جلسه دوم :میزان مسِولیت پذیری جلسه سوم : سنجش نگرش و باورها نسبت به توانایی جلسه سوم :…

استعدادیابی

استعدادیابی نوجوانان سیزده سال تا پانزده سال 

مواردی که در سنجش برای نوجوانان سیزده تا پانزده سال ارزیابی  می شود به شرح زیر است : تتشخیص خوب از ضعیف در میزان سازگاری میزان مسئولیت پذیری بسته موقعیت نگرش نسبت به میزان توانایی ها آزمون هوش غیر کلامی نوع تمایلات فردی میزان استعداد های مختلف بهره…

استعدادیابی

استعدادیابی کودکان ده سال تا دوازده سال 

مواردی که در سنجش برای کودکان ده تا دوازده سال ارزیابی  می شود به شرح زیر است : مشاوره و جلسه اول: تعیین بهره هوشی و هوشمندی کودک جلسه هفتم: میزان مسوولیت پذیری بسته به موقعیت جلسه ششم: سنجش نگرشو باورها نسبت به توانایی ها جلسه ششم:…

6.5
استعدادیابی

استعدادیابی کودکان هشت سال تا ده سال 

مواردی که در سنجش برای کودکان هشت تا ده سال ارزیابی  می شود به شرح زیر است : مشاوره و جلسه اول: تعیین درجه هوشی و هوشمندی کودک جلسه دوم: میزان مسئولیت پذیری بسته موقعیت جلسه سوم: سنجش نگرش و باورها نسبت به توانایی جلسه سوم: آزمون…

استعدادیابی, مقاله

خردورزی 

خردورزی: به معنی و مرتب ساختن امور معلوم برای کشف امور مجهول است عبارت است از ارائه راه حل و پاسخ به مشکلی که از طریق معمول و توسط غریبه نمی توان بر آن فائق شویم فکروقتی به جست و جو و حرکت و تلاش…

استعدادیابی, مقاله

تشویق 

تشویق انجام دادن رفتارهای مطلوب نیازمند داشتن انگیزه ای قوی و موثر است. انگیزه ها نیز بردوع اند : انگیزه درونی انگیزه بیرونی برای کسانی که انگیزه درونی جهت انجام دادن رفتارهای خوب و مطلوب ندارند تشویق می تواند یکی از روش های تربیتی محسوب شود….