عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

نویسنده: hedie

اظطراب, تست

پرسشنامه اختلال های مرتبط با اظطراب در کودکان 

این تست سنجش اختلالات اظطرابی کودکان می باشد. متاسفانه استرس و اظطراب که بعضی ها از از آن به عنوان بیماری قرن یاد می کنند. کودک و بزرگ سال نمیشناسد و همه به یک اندازه در معرض خطرهستند بیشتر مردم با اظطراب و استرس به…

مشاوران ما

دکتر نازلی چلویی 

مدرس کارگاه های تربیت جنسی مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین دکترای روانشناسی تربیتی عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مدرس کارگاه های تخصصی روان شناسی عضو انجمن روان شناسی ایران فعالیت حرفه ای در مراکز مشاوره فعالیت های حرفه ای پژوهشی

مشاوران ما

نسیم حسینی نژاد 

بالینی، کودک و نوجوان مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین دکترای تخصصی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان از دانشگاه اوپسالا سوئد عضو سازمان نظام روان شناسی عضو انجمن روان شناسی ایران مدرس کارگاه های تخصصی روان شناسی فعالیت های حرفه ای پژوهشی…

استعدادیابی

استعدادیابی کودکان شش سال تا هشت سال 

مواردی که در سنجش برای کودکان شش تا هشت سال ارزیابی  می شود به شرح زیر است : جلسه اول و مشاوره: تعیین درجه هوشی و هوشمندی کودک جلسه اول: میزان مسئولیت پذیری بسته موقعیت جلسه دوم: سنجش نگرش و باورها نسبت به توانایی جلسه دوم: آزمون…

استعدادیابی

استعدادیابی کودکان چهار سال تا شش سال 

مواردی که در سنجش برای کودکان چهار تا شش سال ارزیابی  می شود به شرح زیر است : جلسه اول و مشاوره : تعیین درجه هوشی و هوشمندی کودک جلسه دوم :میزان مسِولیت پذیری جلسه سوم : سنجش نگرش و باورها نسبت به توانایی جلسه سوم :…