جلسه مشاوره و تست استعدادیابی کودک و نوجوان

مجری طرح : دکتر محسن برزگر

روان سنجش : دکتر فاطمه فرید 

 

 

 

 

پکیج استعدادیابی
پکیج استعدادیابی