سرکار خانم نسیم نجفی

کودک

مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
مشاور دانشگاه
مجری، گوینده و سخنران صدا و سیما
عضو سازمان نظام روان شناسی
عضو انجمن روان شناسی ایران
مدرس کارگاه های فرزند پروری
مدرس کارگاه های مادر و کودک
سابقه فعالیت گسترده با سازمان نظام روان شناسی
تألیف و ترجمه مقالات معتبر در داخل و خارج از کشور