دکتر محسن برزگر

بخش خلاقیت و کارآفرینی

– دکترای مدیریت کارآفرینی گرایش بین الملل
– کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی
– موسس و مدیر پنج مرکز آموزشی با رویکرد خلاقیت و کارآفرینی
– مدرس دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران
– عضو کمیته علمی جشنواره کارآفرینان برتر کشور
-هیئت موسس کانون کارآفرینان جوان