پکیج استعدادیابی کودک و نوجوان متمرکزبر کشف استعدادهای نهان با هدف شناسایی دقیق آن ها و تقویت هوش غالب صورت گرفته.

اغلب والدین براین باورهستند که کودکانشان در زمینه ایی استعداد بیشتر دارند که ریشه وارثتی داشته و این تفکر اشتباهی ست که باعث می شود  تنها بر بخشی از استعداد کودک متمرکز شوند در صورتی که استعدادها بذرهای نهفته ای هستند که باید شناخته شده و درروند رشد شکوفا شوند.

متاسفانه در اکثر مراکز با گرفتن دو یا سه تست دست به تعریف نا مشخص و غیر موجه ای از استعداد کودک زده می شود که این موضوع باقی بخش ها را در زیر سایه خود پنهان نگه می دارند.

پکیج استعدادیابی ما شامل دوازده بخش متفاوت است که کودک را در زمینه های زیر مورد سنجش قرار می دهد:

 1. تعیین بهره هوشی و هوشمندی کودک
 2. میزان مسئولیت پذیری بسته به موقعیت
 3. سنجش نگرش باور ها نسبت به توانایی
 4. آزمون هوش غیر کلامی
 5. بررسی افسردگی کودک
 6. ارزشیابی آیتم های شخصیت
 7. بهره هوشی کلامی و عملی
 8. شناسایی خلاقیت پنهان
 9. نگه داری حافظه دیداری
 10. اندازه گیری خلاقیت
 11. میزان هوش برقراری اجتماعی
 12. نیاز کودک به تایید شدن
 13. ارتباط متقابل با افراد
 14. برون گرایی و درون گرایی
 15. مدیریت حل بحران
 16. تشخیص بیش فعالی
 17. برنامه ریزی و حل مسئله
 18. بررسی حافظه فعال یا کوتاه مدت
 19. سنجش خلاقیت تفکر خلاق
 20. ارزیابی نشانگان وسواس
 21. ارزیابی اختلالات اضطراب
 22. نحوه برخورداری کودک با مسایل مختلف
 23. میزان نیاز جنسی
 24. سنجش نگرش کارآفرینی در دانش آموزان دبیرستانی
 25. زمینه های استعداد شغلی
 26. سنجش حافظه کاری دیداری فضایی
 27. نوع تمایلات فردی
 28. تشخیص خوب از ضعیف در میزان سازگاری

به همین جهت در تلنت کلینیک سعی و کوشش را به آن گذاشته ایم تا با دوره های ارزیابی کودک در زمینه های مقدماتی و میانی و پیشرفته دست به  پرورش استعدادهای نهان بزنیم.

سپس با بررسی ارزیابی مقدماتی و تحلیل دقیق آنها و یافتن هوش غالب فرزندان شما استعدادهای گونگون آنها را در زمینه های زیر

 • شناخت والدین از کودک
 • شناخت توان و تمایل کودک نسبت به خود
 • توانمند سازی کودک
 • رفع اختلالات
 • استعدادیابی در انتخاب رشته و سایر زمینه ها مانند هوش مالی، هوش کسب و کار ارتقا دهیم.