خشم حالت برانگیختگی و هیجان شدید در هنگام رو به رو شدن با محیط نامناسب است .

خشم بخشی از زندگی ماست.و همه کودکان به روشی آن را تجربه میکنند.

حال باید به کودک بیاموزیم  که که چگونه با خشم خود کنار بیاید

بعضی اوقات کودکان احساساتشان را از طریق رفتار نمایش می دهند

زیرا این تنها روشی است که به کمک آن می اونند آنچه را که احساس کنند بیان کنند.

برای انجام تست اندریافت کودکان لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031