برای سنجش ویژگی‌های روانشناختی افراد ابزارهای بسیاری در دسترس است.

برخی ابزارها به بررسی ویژگی‌های شخصیتی می‌پردازند که عمیق بوده و در طول زمان باثبات هستند.

برخی پرسشنامه‌ها نیز به بررسی ویژگی‌ها و مشکلاتی می‌پردازند که به صورت موقتی فرد را درگیر می‌کنند. پرسشنامه شخصیت سیاتل نیز برخلاف نامش به دسته دوم تعلق دارد

و مشکلات سلوکی، افسردگی و فرار از مدرسه را در دانش‌آموزان اندازه‌گیری می‌کند.

برای انجام تست شخصیتی سیاتل لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031