خویشتن داری یا خود کنترلی به معنای توانایی کودک در به تاخیر انداختن نیاز برای رسیدن به حالت یا اتفاق بهتری در آینده .

برای این کار می توان به میزان بزرگی کارها، به کودک پاداشهای بزرگتری بدهید.

به کودک یاد بدهید پاداش بزرگتر را به پاداش کوچکتر ترجیح بدهد .

به طور مثال کودکی که در خیابان اظهار گرسنگی یا دفع می کند می توان در حد معقول ، با پیشنهاد یک پاداش که مورد علاقه کودک است از وی خواست که کمی صبر کند تا به مکان مناسبی برسید .

کودکانی که خود کنترلی ضعیف دارند کم طاقت ، هواس پرت هستند وصبر و تحمل کمی دارند .

برای انجام تست خودکنترلی کودکان لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031