اين پرسشنامه شامل 31 عبارت با سوال است.

زمان لازم جهت نمره گذاري و تكميل پرسشنامه بوسيله والدين حـدود
10 دقيقه مي باشد.

والدين بدون وجود ابزار خاص رفتارهاي كودك را در 12 ماه گذشته مد نظر قرار داده و مواد لازم
را پاسخ مي دهند.

برای انجام پرسشنامه  رفتاری کودکان راتر-فرم والدین لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031