پرسشنامه اضطراب امتحان مشتمل بر 25 ماده است که کاربرد آن در پژوهش‌های روان‌شناختی و تشخیص اضطراب امتحان در کودکان و نوجوانان مناسب است.

برای انجام تست اضطراب امتحان ساراسون لطفا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02122915807

09301364031