برای سنین 9 تا 12 سال

دارای 2 بعد مثبت و منفی

دارای 3 زیرمقیاس:

درونی بودن،

ثبات و عمومیت.

24 عبارتی با اعتبار خارجی.

برای انجام تست سنجش خلاقیت لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:
02122915807
09301364031