اعتیاد را می توان به دو دسته کلی می توان تقسیم کرد:

  1. مواد مخدر
  2. رفتاری

اعتیاد به اینترنت یا در معنی گسترده تر استفاده بیش از اندازه از کامپیوتر و ابزار تکنولوژی در زندگی و وابستگی به آنها به صورتی که باعث ایجاد اختلال یا مشکل در رسیدگی به کار های روزمره و در نهایت بروز مشکلاتی روانی در افراد شود.

به جرئت می توان گفت این مشکل بسیار فراگیر است و تقریبا بیشتر فعال در دنیای وب بیشتر ساعات شبانه روزی خود را با تماشا کردن نمایشگر های رایانه و تلفن همراه سپری کنند.

برای انجام تست اعتیاد به اینترنت لطفا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02122915807

09391764495