کودکان نیزبه افسردگی مبتلا میشوند.

افسردگی در کودکان با نوسانات احساسی و دلخوری های معمولی مسیر بلوغ و رشد فرق می کند. البته ناراحتی کودکان دلیل قطعی برای افسرده خواندن آن ها نیست. اگر این ناراحتی دائمی باشد و باعث ایجاد اختلال در رفتار های عادی کودک باشد زنگ خطر به صدا در می آید.یادتان باشد افسردگی بیماری جدی و مهم ایی است اما راه حل درمان ئارد که با تست مقیاس خود ارزیابی افسردگی در کودکان و نوجوانان DSRS تشخیص داده میشود.

برای انجام تست اندریافت کودکان لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031