این آزمون از تعداد زیادی تصویر (30 مجموعه) تشکیل شده ‌است

که کودک با درک روابط منطقی میان آنها، پاسخ را می‌یابد.

 

برای انجام تست وضوح تصویرسازی دیداری لطفابا شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02122915807

09301364031